Friday, June 24, 2011

penyemaian dan pembajaan, kena betul dari mula...

bercakap tentang perpaduan negara, ianya adalah salah satu asas pembentukan negara kita. perbincangan perkara ini tidak pernah menjadi 'basi'. saban hari, perkara mengenai perpaduan diperkatakan. perpaduan negara, yang dicita-citakan adalah ' satu keadaan dimana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah, hidup aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara' (mesyuarat panel penasihat perpaduan negara, februari 1992).

gagasan mencapai perpaduan negara yang benar-benar 'bersatu-padu' - sebagai bangsa malaysia merupakan wawasan suci yang diimpikan apatah lagi setelah kita mencapai kemerdekaan sudah menjangkau 54 tahun. mengemudi ke arah menjayakan wawasan ini sangat memerlukan komitmen dan segala kerjasama seluruh warga malaysia pelbagai lapisan. tanggungjawab ini tidak seharusnya tertanggung ke atas jabatan perpaduan negara dan integrasi nasional (jpnin) semata-mata !

memang perbincangan berkaitan perpaduan negara tidak pernah diabaikan. tetapi dalam masa yang sama kita masih lagi melihat betapa perkara ini semacam tidak wujud 'keserasian'. masing-masing, kiranya dibuka untuk diperbincangan, akan mengutarakan pelbagai idea - menjurus kepada menyokong hatta menyanggah akan apa yang sedang kita hadapi sekarang.

persoalannya, kenapa setelah sekian lama, keadaan ini masih diperbincangkan. di mana yang tak kena, apa yang tidak betul, dan pelbagai persoalan bolih dikemukakan.agaknya sampai bila keadaan akan berterusan, dan bagaimana mungkin tahap perpaduan kita , katakan 50 tahun akan datang. inilah perkara perkara yang semestinya, kita seluruh warga yang cintakan negara perlu memikirkan tentang bagaimana, untuk membentuk satu perpaduan yang kental, jitu dan padu sebagai satu negara malaysia.

No comments:

Post a Comment